Datum: 22-11-2017 - 13:39

08
Oct
'17
Duidelijkheid voor Vermilion omtrent onterechte dwangsom Wapse.
Geschreven door Redactie BlikOp Westerveld

Duidelijkheid voor Vermilion omtrent onterechte dwangsom Wapse.

HARLINGEN - De minister van Economische Zaken heeft het bezwaar van Vermilion tegen het dwangsombesluit van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) d.d. 25 januari 2017 tot stilleggen van de productie uit het gasvoorkomen Diever bij Wapse, gegrond verklaard. Dit heeft de minister Vermilion per brief van 28 september 2017 laten weten....

Hiermee is definitief de last onder dwangsom herroepen.

Het SodM had een last onder dwangsom opgelegd, omdat de rechtbank Noord-Nederland de omgevingsvergunning voor de mijnbouwlocatie Wapse had vernietigd, waardoor het gebruik van de mijnbouwlocatie Wapse niet mogelijk was. Vermilion had op 23 januari 2017 al vrijwillig de productie stilgelegd en dit gemeld bij SodM.

De minister oordeelt nu dat hiermee de overtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) al was beëindigd. Bovendien vindt de minister dat er onvoldoende aanleiding bestond om een last onder dwangsom op te leggen om herhaling van de overtreding te voorkomen. Daarom was er geen reden om het dwangsombesluit op te leggen. Vermilion is blij met deze beslissing van de minister.

Hoger beroep
Tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland om de omgevingsvergunning te vernietigen, heeft zowel Vermilion als de minister hoger beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Reden voor vernietiging was dat volgens de rechtbank een milieueffectrapportage opgesteld had moeten worden.

Zij is van mening dat de grenswaarde van een gewonnen hoeveelheid aardgas van 500.000 m3 per dag wordt overschreden. De rechtbank gaat er daarbij vanuit dat met m3 de volume-eenheid Sm3 wordt bedoeld in plaats van de eenheid Nm3, waarvan bij verlening van de omgevingsvergunning was uitgegaan. Deze grenswaarde staat genoemd in het Besluit milieueffectrapportage.

Over Vermilion
Vermilion Energy Netherlands B.V. is onderdeel van de Vermilion Energy, een groep van bedrijven met activiteiten in Noord-Amerika, Europa en Australië. We exploreren, ontwikkelen en produceren koolwaterstoffen, en doen dit op een maatschappelijk verantwoorde manier. 

In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de opsporing en winning van aardgas. Deze activiteiten vinden plaats in de provincies Fryslân, Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland en Brabant. Het hoofdkantoor van Vermilion bevindt zich in Harlingen. Bij Vermilion in Nederland werken circa 200 mensen aan het veilig en verantwoord leveren van aardgas voor onze nationale energiebehoefte.

Nadere informatie over Vermilion Energy Netherlands B.V. is te vinden op vermilionenenergy.nl.

Meest populair

  • Struinen op de Jaarmarkt in Vledder.
  • Kattenspreekuur bij dierenkliniek de Woldberg
  • Maar Gees is niet gek!
  • Veel Sportpret en “Moves” bij Jigotai.
  • Op zoek naar een leuke uitdaging?