Datum: 22-02-2018 - 05:47
15
nov
'17
Informatiebijeenkomst boswerkzaamheden Maatschappij van Weldadigheid
Geschreven door Redactie Blik Op Westerveld

Informatiebijeenkomst boswerkzaamheden Maatschappij van Weldadigheid

FREDERIKSOORD - Op woensdag 29 november houdt de Maatschappij van Weldadigheid samen met de Bosgroep een informatiebijeenkomst over de boswerkzaamheden die gaan plaatsvinden gedeeltelijk ten noorden en gedeeltelijk zuiden van de Boijlerstraat in Boschoord. De Maatschappij van Weldadigheid hecht er...

waarde aan met aandacht voor de natuur en haar omgeving het historisch erf- en gedachtengoed van Johannes van den Bosch te behouden en te ontwikkelen. Binnen het 1300 hectare eigendom aan bos, natuur en landbouwgrond is het van belang middels boswerkzaamheden balans te houden in de diversiteit aan flora en fauna. Voor het gebied ten noorden van de Boijlerstraat in Boschoord bestaan de boswerkzaamheden uit het dunnen van bos en het realiseren van verjongingsvlaktes. Hierbij werkt de Maatschappij van Weldadigheid volgens een goedgekeurd FSC beheerplan Bosbeheer. Met behulp van de Gedragscode Bosbeheer wordt aanwezige flora en fauna geïnventariseerd en tijdens de werkzaamheden ontzien. Het hout dat gekapt wordt, gaat naar de houtverwerkende industrie. De opbrengst van het hout wordt gebruikt voor de instandhouding van het cultuurhistorisch bezit van de Maatschappij van Weldadigheid en geïnvesteerd in een nieuwe generatie bos.

De Maatschappij van Weldadigheid nodigt u graag uit voor deze informatiebijeenkomst op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur bij Grenzeloos en Zo te Doldersum. Inloop vanaf
19.00 uur.

Meest populair

  • Struinen op de Jaarmarkt in Vledder.
  • Veel Sportpret en “Moves” bij Jigotai.
  • ‘Mythen en Sagen’ tijdens Corso Frederiksoord.
  • Olympia’s Tour komt naar Westerveld.
  • Olympia’s Tour komt naar Westerveld.